หน้าแรก

ตู้เสี่ยงทาย
ทำนายอนาคต

ทำนายอนาคตการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ที่กำลังใกล้เข้ามาทุกวินาที เราจะมีวิธีเตรียมรับมือกันอย่างไร ?